Sunday, October 1, 2017

చూపిన తర్జని నందలాల

అణువణువు ప్రకృతి ;
మనుగడకు అదె కృతి ;
మానవాళికి తథ్యమీ
నిత్య ఫలశృతి - నందలాల ;  ||
;
ఆరుబయలున చాల ;
ఆలమందలు గాచి ;
పని సోమరులకు నీవు ;
చూపిన తర్జని నందలాల ;  ||
;
మొండి గుర్రాలను ;
మచ్చికలు చేసేసి ;
ఐనావు రణమున ;
తేరుకు సారధి నందలాల ;  ||
;
నిలువెత్తు తార్కాణ
మీవె కార్యమ్ముల ;
చాటితివి జగతికి ;
లక్ష్య సిద్ధిని సూటి నందలాల ;  ||
;
జనని గీసిన గీటును దాటనంటూనే -
లోకముల కొసగావు -
మేటి భగవద్ గీత, నందలాల ;
భళి భళీ ఆనందలాల ;
;
అణువణువు ప్రకృతి ;
మనుగడకు అదె కృతి ;
మరపు రానీయవు ;
మానవాళికి తథ్యమీ
నిత్య ఫలశృతి నందలాల ;

అందించినావు కద నందలాల ;  ||  
;
=======================;
;
aNuwaNuwu prakRti ;
manugaDaku ade kRti ;
maanawALiki tathyamee
nitya phalaSRti  నందలాల;  ||
;
aarubayaluna caala ;
aalamamdalu gaaci ;
pani sOmarulaku neewu ;
cuupina tarjani నందలాల ;  ||
;
momDi gurraalanu ;
maccikalu cEsEsi ;
ainaawu raNamuna ;
tEruku saaradhi నందలాల ;  ||
;
niluwettu taarkaaNa
meewe kaaryammula ;
caaTitiwi jagatiki ;
lakshya siddhini suuTi నందలాల ;  ||
;
aNuwaNuwu prakRti ;
manugaDaku ade kRti ;
marapu raaneeyawu ;
maanawALiki tathyamee
nitya phalaSRti  నందలాల
amdimcinaawu kada నందలాల ;  || ;
;

Tuesday, July 11, 2017

కుంతీ పుత్రో వినాయకః

కుంతీ పుత్రో వినాయకః ;-
 గత దశాబ్దం వఱకు "కాపీ కొట్టుట" అనే మాట తఱచూ చర్చించబడేది. 
"గ్రంధ చౌర్యము" అనే అంశము వలన వాదోప వాదాలు జరుగుతూండేవి. 
రచన, సాహిత్య వర్గాలలో ఈ విషయమై ఇలాగ "గ్రంధ చౌర్యము, కాపీ కొట్టడము" లాంటి పదాలు 
వాడుకలో ఉన్నాయి. 
ఐతే సంగీత, నాట్యాది ఇతర కళలలో కూడా కాపీ సాధారణమే ఐనప్పటికీ, 
అచ్చట ఇలాంటి ప్రత్యేక పదమేదీ వాడుకలో ఉన్నట్టు కనుపట్టదు. 

***        ***        ***        

         ప్రాచీన లాక్షణికులు 
         "నాస్తి చోరః కవి జనాః" అనేశారు. 

         "చౌర్యం" అనే మాట సారస్వత వర్గాలలోనే మరింత ప్రాచుర్యములో ఉండటానికి కారణమేమిటి? 
సమాజంలో అభిప్రాయాలను రూపొందించడము, రచనల ద్వారా సత్వరమే సాధ్య పడుతూన్నది. 
కలం బలంతో, ప్రభుత్వాలనే మార్చిన సంఘటనలు ప్రపంచ చరిత్రలో ఉంటూన్నాయి కాబట్టి, ఇతర కళల కన్నా "కలం బలమే మిన్న, అతి శక్తి మంతము" అని తోస్తూన్నది. ఈ కాపీ కొట్టడమనేది సినిమాలలో సుస్పష్టంగా గోచరిస్తూంటున్నది. 

         సినీ ప్రపంచము సర్వ కళా సమన్వయ వేదిక! కాబట్టే, అక్కడ కథ, సంభాషణలు, సంగీతము, డాన్సు, కెమేరా ఇలా ఒకటేమిటి, దాదాపు అన్ని కోణాలలోనూ కాస్తో కూస్తో కొండొకచో దాదాపు అంతా "కాపీ" వ్యవహారం విస్పష్టంగానే ఉంటుంది. అత్యంత ఖరీదైనది కాబట్టి ఇది రమా రమిగా ఆమోదించ బడ్తూన్నది కూడా! 

         "దేవ దాసు" వంటి (శరత్ చంద్ర ఛటర్జీ )నవలలు కొద్ది కొద్ది మార్పులతో, అనేక పర్యాయాలు వెండితెరకు ఎక్కి విజయ భేరీని మ్రోగించినాయి కదా! 

***        ***        ***        

         ఐతే "రచనలు, కళలు ఎంత మేఱకు కాపీ చేయ వచ్చును?" అని అభిజ్ఞుల ప్రశ్నయే ఇప్పుడు వ్యాసానికి ప్రాతి పదిక. "కాపీ కొట్టడమే తప్పు" ఇది నిర్వివాదాంశమే! తమాషా ఏమిటంటే, కొన్ని సార్లు మూల రచయిత/కళా సృజన కర్తలకు ఈ పరిణామం అతి విచిత్రంగా, మూల కర్తలకు "భక్తితో ఒసగే హారతి" గా పరిఢవిల్లుతూన్నది. 
"అబద్ధం వా    సుబద్ధం వా     కుంతీ పుత్రో వినాయకః||"
         "అనుకరణ" ను, కాపీ చేయడాన్ని ఆమోదించినప్పటికీ, మూల కర్తలకు "కృతజ్ఞతలను" ప్రకటించాలి. అది వారి సంస్కారానికి నిదర్శనమే కదా! 
;;
AF - ఇతిహాస దరహాస చాటువులు Essay ;  LINK ;
My File - Documents - 2010 KONamAnini ;;;;;;;;;;;;

Sunday, June 4, 2017

రేపల్లెలోన ఇందుబింబం

నింగి ఇందుబింబమును కికురించుచు ;
బ్రహ్మ కమలమిందు విరిసె వ్రేపల్లియలోన; || 
;
క్రిష్ణ, రాధికలు నడి మధ్యన ; 
చుట్టూతా వలయములై ;
గోపికా భామినులు
నింగి ఇందుబింబమును కికురించుచు ;
బ్రహ్మ కమలమిందు విరిసె వ్రేపల్లెలోన ; || 
;
రాసలీల వలయాలు ;
చుట్టూతా వలయములై ;
గోపికా భామినులు
నింగి ఇందుబింబమును కికురించుచు ;
బ్రహ్మ కమలమిందు విరిసె వ్రేపల్లెలోన ; ||  
;

వయ్యారపు హైలెస్సా

రంగ రంగ శ్రీరంగా ; నదిలోన హైలెస్సా!
సాగిపోతున్నదోయి వయ్యారపు హైలెస్సా ; || 
;
పల్లీయుల నగవులు ; 
మల్లెల విరి చేవ్రాళ్ళు ; 
పల్లెపట్టు వికాసాలు ; 
సాగిపోతున్నదోయి వయ్యారపు హైలెస్సా ;
అలా అలా అలల పైన సాగిపోతున్నదోయి! ; ||
;
యమున ఝరి హంస పడవ- 
నావ నెక్కి, ఉన్నారు ; 
వ్రేపల్లె జనమంతా - 
సాగిపోతున్నదోయి వయ్యారపు హైలెస్సా ;
రంగా రంగా శ్రీరంగా ; నదిలోన హైలెస్సా !!! || 
;
పల్లీయులు నేస్తాలు ; 
కిలకిలల నవ్వుల ; 
కళ కళల నావ ఇది; 
దిక్సూచి క్రిష్ణ హాస తర్జని ; ; 
అలా అలా అలల పైన సాగిపోతున్నదోయి ; ||
;
✿~🎵🕡✳️⚙️ శుభ ఉషస్సు ; शुभोदयम ; gud marning 
LINK KSM :- jallu - 1  

Wednesday, May 31, 2017

శేష గీత చరణములు

రాధికా భజన రసడోల ; 
ఊగవె హృదయమ - 'మనసారా' ;
ఆ డోలను ఊగవె మనసారా ; ||
;
చిలకలన్ని దొరకబుచ్చుకొనినవి ;
పాట యొక్క పల్లవిని ; ||
;
మైనాలు అందుకొనెను
ఆ పైని అను పల్లవి ; ||
;
గీత బోధకుడు 
- క్రిష్ణ చరణముల వాలినవి ;
శేష గీత చరణములు ;
పద పదమున తేనె ఊట 
తొణుకులాట మనోహరం ; ||

-  రాధామనోహర ;

పోటా పోటీగా పౌర్ణమి

ఆ సొగసులు, మిలమిలలు - 
నింపుకున్న కన్నుదోయి - 
ఎవ్వరివమ్మా? ఎవ్వరివమ్మా? -
ఇంకెవ్వరివంటావు, రాధికవమ్మా! 
అవి మన మన రాధికవమ్మా! ; || 
;
నిడుపాటి కురులు ; కుంతలమ్ముల - 
; బందీ ఐనది పెను చీకటి ; 
నిశి కింత గొప్ప శరణు దొరికినదని - 
ఈసు చెందె పున్నమి ; || 
;
పోటీగా, పోటా పోటీగా ఆ పౌర్ణమి -
; అయ్యింది చాందినీ ; 
తెలి కన్నులందున దూరినది వెన్నెల ; || 
;
అంతటి ఈర్ష్య , అసూయలు - 
తెలుపు, నలుపు వర్ణాలకు పరిమితమా, అని 
తలచిినవి మెరుపులు;
మిన్ను మెరుపు చమక్కులు, తళతళలు - 
రాధ వీక్షణములందున చేరినవి ; ||
;
రాధామనోహర ;

నవీన టీకా టిప్పణి

అతివల విశాల నేత్రములు ;
దివికి అబ్బురము కలిగించు ; 
అరవిందాక్షుల సంభ్రమ విరళి ;
వ్రేపల్లెకు నవ్య టీకా టిప్పణి ; ||

గోవులు, కోతులు, మయూరమ్ములు - 
పశు పక్ష్యాది - ప్రాణి కోటికి 
అంతటికీ సరి సమమ్ముగా ; 
ఇచ్చెను ప్రేమ, మమతలను ; ||

గరుడ విహంగము వాహనము 
తన వాహనము ; 
బుల్లి ఉడుతలకు వెన్నున 
రేఖా చిత్రములు ; 
వెన్నుని చేతి చలువయె, ఔనా ; ||

ప్రపంచమునందలి - ప్రతి అణువూ 
నీదు లాలనలు పొందుచున్నవి ; 
లలనా మణుల కన్నుల నిండుగ 
ఆనందాశ్రువుల సరళి నిరాళి ; ||

బ్రహ్మ కమలములు నిండి ఉన్నట్టి ; 
అమందానంద పుణ్య పుష్కరిణి ;
ఐ నిలిచేను , మా ముద్దుల గోపాల శ్రీకృష్ణా! : ||
;
రాధామనోహర 

ఆనంద కిశోరుడు

మన నడకలు సుభద్రములు ;
నిశ్శంకగ కదలండీ ముందుకు ; || 
;
వాకిలి కడ పాత్రలోన ;
పువ్వులు ఉంచినది యశోదమ్మ ; 
నేడు వన విహార పర్వమనీ - గుర్తు చేసె నందరికీ ; ||
;
బయలు దేరదీసినది నంద సతి ;
అందరికీ మునుముందర ; 
నడుస్తున్న సందడి - 
మన బాలక్రిష్ణునిది కదమ్మ! ; ||
;
లోకములను నడిపించే ; 
సూత్రధారి నంద సుతుడు, 
గోవిందుడు, ఆనంద కిశోరుడు, 
అడుగు దమ్ములందున ;
మన నడకలు సుభద్రములు ;
నిశ్శంకగ కదలండీ ముందుకు ; || 
;
- రాధామనోహర ;-

Saturday, May 27, 2017

క్రిష్ణయ్య కిల కిలలు

మురళీ లోల! కెరలించుమయా కిల కిల ;-
మురళీ లోలా! గాన వినోదీ!
కెరలించుమయా కిల కిలలు ; || 
;
వేణు గాన వినోదీ! 
నీదు వంశీ రవళి ;
మువ్వంపు ఓమ్ కార -
పవన చిత్రణలు ఆయెనయ్యారే!
;
మురళిని రాగము ఊరినంతనే - 
గాలి ఆయెనే గాన వర్ణ చిత్రిత యవనిక ; 
మా - ముగ్ధ మయూరి నాట్య లహరికల -
కెరలించుమయా కిల కిలలన్ ; || 

చిరు గాలి చిత్రముల ఎల్లరి డెందముల ;
తన్మయాలెల్లెడల విస్తరిస్తుండగా 
భక్తుల లాలిత్య భావ సుకుమారముల ;
కెరలించుమయా నీదు కిల కిలలున్ ; ||
;
క్రిష్ణయ్య కిల కిలలు ;

శ్రీరామ్ రామ బోలో

రామ రామ బోలో, శ్రీరామ రామ బోలో,
రామ రామ బోలో, శ్రీరామ రామ బోలో ;  ||

కడలిని అదుపున పెట్టిన వానికి 
;         వందనము ; అభివందనము ; 
దౌష్ట్యము నణచిన మహా ధీరునికి 
;         వందనము ; అభివందనము ;   ||
;
కడు మమతలు, ప్రేమల దర్పణమ్మును ; 
మనుజులకొసగిన మహానుభావుకు 
;         వందనము ; అభివందనము ;   ||
;
కోతి కొమ్మచ్చుల ఆటల ధోరణి  సీమల 
మార్చిన - కువలయ దళ నేత్రునికి 
;         వందనము ; అభివందనము ;   || 
;
ఆటవికులకు కుదురు దనములను నేర్పినట్టి ; 
కమలాయతాక్షునికి 
;         వందనము ; అభివందనము ;   ||
;
వానరములను వందనీయునిగ 
;          మలచిన స్వామికి అభివందనము ; 
హనుమ హృదయ కుటీర నివాసునకు 
;         వందనము ; అభివందనము ;   ||
;
raama raama bOlO, Sreeraama raama bOlO
raama raama bOlO, Sreeraama raama bOlO ; ||
;
***************************************************;
reference ;- Queen Hwang Ok in drama: Kim Soo Ro ;
;
अयोध्या ;- अयोध्या ; अयोध्या ;-
;
] Kim Soo Ro in 48 AD when she arrived from her native India at 16 years old. 
According to the Samguk Yusa, 
she arrived on a boat and married Kim Soo Ro from 
the ancient Indian city/state of Ayuta (야유타국), 
present day city of Ayodhya (아요디아 / अयोध्या ) where she was a princess.
] Ayutthaya Kingdom of Thailand did not exist until 1351 AD, which is even after the Samguk Yusa was written in 1281.
] from Thailand or India, she came a heck of long way! For a young teenage girl to make the long and rough voyage over, to settle in a far and strange land and to marry someone she had never met HAD TO have been not only daunting, but downright scary! She had to have been pretty amazing to capture the love of a foreign king who was a stranger to her. Today, 2000 years later, nearly 4 Million Koreans can trace their ancestry back this young princess. That’s pretty badass in my book!
] we can find Queen Hwang Ok in the following drama: 
Kim Soo Ro ;

 ఌౡ ళ  ఌౡ ళ  ఌౡ ళ  హాయీ ;  ఌౡ ళ  ఌౡ ళ  ఌౡ ళ  హాయీ ; ఌౡ ళ  ఌౡ ళ  ఌౡ ళ  haayee  ;
RAAMAM Sri RAma ; 

Friday, May 26, 2017

పాట మొదటి పల్లవి

భక్తి లీల భజన రసడోలలొ ; 
       ఊగవె హృదయమ మనసారా ;
రాధికా భజన రసడోలల ; 
        ఊగవె హృదయమ మనసారా ;  ||
;
చిలకలన్ని దొరకబుచ్చుకొనెను
తొలు దొలుత - పాట మొదటి పల్లవిని ; 
మైనా పిట్టలు అందుకొనెను
అనుసరించి అను పల్లవి ;  ||
;
క్రిష్ణ చరణముల వాలెను
              మలి చరణములు ;
గీత బోధకుని చరణముల 
           శేష గీత చరణములు;
పద పదమున 'తేనె ఊట -
         -  తొణుకులాట' - మనోహరం ;  || 
;
; - రాధామనోహర ;

కురులలోని మల్లిక happy

మల్లిక, మల్లిక, 
నవ సుగంధ ఇంద్రజాలిక ;   ||
;
ప్రణయ దేవి రాధిక ; 
కురులలోని మల్లిక ; 
పరిమళాల జాలముల ; 
స్థిరపడుట ఆనందము ; 
మల్లికకు - 
మధురమౌ ఆనందము  ;   ||
;
దోబూచి ఆటల ; 
పరిమళాల పంజరముల ; 
మత్తిల్లును పొదరిండ్లు   ;   ||
;
చుట్టు చుట్టు దారులంట ; 
వ్రేపల్లియ మురిసేలా ; 
గోపికల పరుగులాట  ;   ||
;
పల్లె పరిమళాలు చుట్టు ముట్ట ; 
సౌరభాల జాలముల ;
పల్లె - స్వయం బందీ అయి, 
ఇముడునంట, కులుకునంట  ;   ||
======================;
;
mallika, mallika ; 
nawa sugamdha imdrajaalika  ;   ||
;
praNaya dEwi raadhika ; 
urulalOni mallika ; 
mallikaku -
parimaLAla jaalamula ; 
sthirapaDuTa aanamdamu ; 
madhuramau aanamdamu  ;   ||
;
dObuuci ATala ; 
parimaLAla pamjaramula ; 
mattillunu podarimDlu  ;   || 
;
cuTTu cuTTu daarulamTa ; 
wrEpalli murisElaa ; 
gOpikala paruglATa  ;   ||
;
palle parimaLAlu cuTTu muTTa ; 
saurabhaala jaalamula ; 
palle  swayam bamdee ayi, 
imuDunamTa, kulukunamTa  ;   ||
;
-  రాధా మనోహర ;