Sunday, October 1, 2017

చూపిన తర్జని నందలాల

అణువణువు ప్రకృతి ;
మనుగడకు అదె కృతి ;
మానవాళికి తథ్యమీ
నిత్య ఫలశృతి - నందలాల ;  ||
;
ఆరుబయలున చాల ;
ఆలమందలు గాచి ;
పని సోమరులకు నీవు ;
చూపిన తర్జని నందలాల ;  ||
;
మొండి గుర్రాలను ;
మచ్చికలు చేసేసి ;
ఐనావు రణమున ;
తేరుకు సారధి నందలాల ;  ||
;
నిలువెత్తు తార్కాణ
మీవె కార్యమ్ముల ;
చాటితివి జగతికి ;
లక్ష్య సిద్ధిని సూటి నందలాల ;  ||
;
జనని గీసిన గీటును దాటనంటూనే -
లోకముల కొసగావు -
మేటి భగవద్ గీత, నందలాల ;
భళి భళీ ఆనందలాల ;
;
అణువణువు ప్రకృతి ;
మనుగడకు అదె కృతి ;
మరపు రానీయవు ;
మానవాళికి తథ్యమీ
నిత్య ఫలశృతి నందలాల ;

అందించినావు కద నందలాల ;  ||  
;
=======================;
;
aNuwaNuwu prakRti ;
manugaDaku ade kRti ;
maanawALiki tathyamee
nitya phalaSRti  నందలాల;  ||
;
aarubayaluna caala ;
aalamamdalu gaaci ;
pani sOmarulaku neewu ;
cuupina tarjani నందలాల ;  ||
;
momDi gurraalanu ;
maccikalu cEsEsi ;
ainaawu raNamuna ;
tEruku saaradhi నందలాల ;  ||
;
niluwettu taarkaaNa
meewe kaaryammula ;
caaTitiwi jagatiki ;
lakshya siddhini suuTi నందలాల ;  ||
;
aNuwaNuwu prakRti ;
manugaDaku ade kRti ;
marapu raaneeyawu ;
maanawALiki tathyamee
nitya phalaSRti  నందలాల
amdimcinaawu kada నందలాల ;  || ;
;

Tuesday, July 11, 2017

కుంతీ పుత్రో వినాయకః

కుంతీ పుత్రో వినాయకః ;-
 గత దశాబ్దం వఱకు "కాపీ కొట్టుట" అనే మాట తఱచూ చర్చించబడేది. 
"గ్రంధ చౌర్యము" అనే అంశము వలన వాదోప వాదాలు జరుగుతూండేవి. 
రచన, సాహిత్య వర్గాలలో ఈ విషయమై ఇలాగ "గ్రంధ చౌర్యము, కాపీ కొట్టడము" లాంటి పదాలు 
వాడుకలో ఉన్నాయి. 
ఐతే సంగీత, నాట్యాది ఇతర కళలలో కూడా కాపీ సాధారణమే ఐనప్పటికీ, 
అచ్చట ఇలాంటి ప్రత్యేక పదమేదీ వాడుకలో ఉన్నట్టు కనుపట్టదు. 

***        ***        ***        

         ప్రాచీన లాక్షణికులు 
         "నాస్తి చోరః కవి జనాః" అనేశారు. 

         "చౌర్యం" అనే మాట సారస్వత వర్గాలలోనే మరింత ప్రాచుర్యములో ఉండటానికి కారణమేమిటి? 
సమాజంలో అభిప్రాయాలను రూపొందించడము, రచనల ద్వారా సత్వరమే సాధ్య పడుతూన్నది. 
కలం బలంతో, ప్రభుత్వాలనే మార్చిన సంఘటనలు ప్రపంచ చరిత్రలో ఉంటూన్నాయి కాబట్టి, ఇతర కళల కన్నా "కలం బలమే మిన్న, అతి శక్తి మంతము" అని తోస్తూన్నది. ఈ కాపీ కొట్టడమనేది సినిమాలలో సుస్పష్టంగా గోచరిస్తూంటున్నది. 

         సినీ ప్రపంచము సర్వ కళా సమన్వయ వేదిక! కాబట్టే, అక్కడ కథ, సంభాషణలు, సంగీతము, డాన్సు, కెమేరా ఇలా ఒకటేమిటి, దాదాపు అన్ని కోణాలలోనూ కాస్తో కూస్తో కొండొకచో దాదాపు అంతా "కాపీ" వ్యవహారం విస్పష్టంగానే ఉంటుంది. అత్యంత ఖరీదైనది కాబట్టి ఇది రమా రమిగా ఆమోదించ బడ్తూన్నది కూడా! 

         "దేవ దాసు" వంటి (శరత్ చంద్ర ఛటర్జీ )నవలలు కొద్ది కొద్ది మార్పులతో, అనేక పర్యాయాలు వెండితెరకు ఎక్కి విజయ భేరీని మ్రోగించినాయి కదా! 

***        ***        ***        

         ఐతే "రచనలు, కళలు ఎంత మేఱకు కాపీ చేయ వచ్చును?" అని అభిజ్ఞుల ప్రశ్నయే ఇప్పుడు వ్యాసానికి ప్రాతి పదిక. "కాపీ కొట్టడమే తప్పు" ఇది నిర్వివాదాంశమే! తమాషా ఏమిటంటే, కొన్ని సార్లు మూల రచయిత/కళా సృజన కర్తలకు ఈ పరిణామం అతి విచిత్రంగా, మూల కర్తలకు "భక్తితో ఒసగే హారతి" గా పరిఢవిల్లుతూన్నది. 
"అబద్ధం వా    సుబద్ధం వా     కుంతీ పుత్రో వినాయకః||"
         "అనుకరణ" ను, కాపీ చేయడాన్ని ఆమోదించినప్పటికీ, మూల కర్తలకు "కృతజ్ఞతలను" ప్రకటించాలి. అది వారి సంస్కారానికి నిదర్శనమే కదా! 
;;
AF - ఇతిహాస దరహాస చాటువులు Essay ;  LINK ;
My File - Documents - 2010 KONamAnini ;;;;;;;;;;;;

Sunday, June 4, 2017

రేపల్లెలోన ఇందుబింబం

నింగి ఇందుబింబమును కికురించుచు ;
బ్రహ్మ కమలమిందు విరిసె వ్రేపల్లియలోన; || 
;
క్రిష్ణ, రాధికలు నడి మధ్యన ; 
చుట్టూతా వలయములై ;
గోపికా భామినులు
నింగి ఇందుబింబమును కికురించుచు ;
బ్రహ్మ కమలమిందు విరిసె వ్రేపల్లెలోన ; || 
;
రాసలీల వలయాలు ;
చుట్టూతా వలయములై ;
గోపికా భామినులు
నింగి ఇందుబింబమును కికురించుచు ;
బ్రహ్మ కమలమిందు విరిసె వ్రేపల్లెలోన ; ||  
;

వయ్యారపు హైలెస్సా

రంగ రంగ శ్రీరంగా ; నదిలోన హైలెస్సా!
సాగిపోతున్నదోయి వయ్యారపు హైలెస్సా ; || 
;
పల్లీయుల నగవులు ; 
మల్లెల విరి చేవ్రాళ్ళు ; 
పల్లెపట్టు వికాసాలు ; 
సాగిపోతున్నదోయి వయ్యారపు హైలెస్సా ;
అలా అలా అలల పైన సాగిపోతున్నదోయి! ; ||
;
యమున ఝరి హంస పడవ- 
నావ నెక్కి, ఉన్నారు ; 
వ్రేపల్లె జనమంతా - 
సాగిపోతున్నదోయి వయ్యారపు హైలెస్సా ;
రంగా రంగా శ్రీరంగా ; నదిలోన హైలెస్సా !!! || 
;
పల్లీయులు నేస్తాలు ; 
కిలకిలల నవ్వుల ; 
కళ కళల నావ ఇది; 
దిక్సూచి క్రిష్ణ హాస తర్జని ; ; 
అలా అలా అలల పైన సాగిపోతున్నదోయి ; ||
;
✿~🎵🕡✳️⚙️ శుభ ఉషస్సు ; शुभोदयम ; gud marning 
LINK KSM :- jallu - 1  

Wednesday, May 31, 2017

శేష గీత చరణములు

రాధికా భజన రసడోల ; 
ఊగవె హృదయమ - 'మనసారా' ;
ఆ డోలను ఊగవె మనసారా ; ||
;
చిలకలన్ని దొరకబుచ్చుకొనినవి ;
పాట యొక్క పల్లవిని ; ||
;
మైనాలు అందుకొనెను
ఆ పైని అను పల్లవి ; ||
;
గీత బోధకుడు 
- క్రిష్ణ చరణముల వాలినవి ;
శేష గీత చరణములు ;
పద పదమున తేనె ఊట 
తొణుకులాట మనోహరం ; ||

-  రాధామనోహర ;

పోటా పోటీగా పౌర్ణమి

ఆ సొగసులు, మిలమిలలు - 
నింపుకున్న కన్నుదోయి - 
ఎవ్వరివమ్మా? ఎవ్వరివమ్మా? -
ఇంకెవ్వరివంటావు, రాధికవమ్మా! 
అవి మన మన రాధికవమ్మా! ; || 
;
నిడుపాటి కురులు ; కుంతలమ్ముల - 
; బందీ ఐనది పెను చీకటి ; 
నిశి కింత గొప్ప శరణు దొరికినదని - 
ఈసు చెందె పున్నమి ; || 
;
పోటీగా, పోటా పోటీగా ఆ పౌర్ణమి -
; అయ్యింది చాందినీ ; 
తెలి కన్నులందున దూరినది వెన్నెల ; || 
;
అంతటి ఈర్ష్య , అసూయలు - 
తెలుపు, నలుపు వర్ణాలకు పరిమితమా, అని 
తలచిినవి మెరుపులు;
మిన్ను మెరుపు చమక్కులు, తళతళలు - 
రాధ వీక్షణములందున చేరినవి ; ||
;
రాధామనోహర ;

నవీన టీకా టిప్పణి

అతివల విశాల నేత్రములు ;
దివికి అబ్బురము కలిగించు ; 
అరవిందాక్షుల సంభ్రమ విరళి ;
వ్రేపల్లెకు నవ్య టీకా టిప్పణి ; ||

గోవులు, కోతులు, మయూరమ్ములు - 
పశు పక్ష్యాది - ప్రాణి కోటికి 
అంతటికీ సరి సమమ్ముగా ; 
ఇచ్చెను ప్రేమ, మమతలను ; ||

గరుడ విహంగము వాహనము 
తన వాహనము ; 
బుల్లి ఉడుతలకు వెన్నున 
రేఖా చిత్రములు ; 
వెన్నుని చేతి చలువయె, ఔనా ; ||

ప్రపంచమునందలి - ప్రతి అణువూ 
నీదు లాలనలు పొందుచున్నవి ; 
లలనా మణుల కన్నుల నిండుగ 
ఆనందాశ్రువుల సరళి నిరాళి ; ||

బ్రహ్మ కమలములు నిండి ఉన్నట్టి ; 
అమందానంద పుణ్య పుష్కరిణి ;
ఐ నిలిచేను , మా ముద్దుల గోపాల శ్రీకృష్ణా! : ||
;
రాధామనోహర 

ఆనంద కిశోరుడు

మన నడకలు సుభద్రములు ;
నిశ్శంకగ కదలండీ ముందుకు ; || 
;
వాకిలి కడ పాత్రలోన ;
పువ్వులు ఉంచినది యశోదమ్మ ; 
నేడు వన విహార పర్వమనీ - గుర్తు చేసె నందరికీ ; ||
;
బయలు దేరదీసినది నంద సతి ;
అందరికీ మునుముందర ; 
నడుస్తున్న సందడి - 
మన బాలక్రిష్ణునిది కదమ్మ! ; ||
;
లోకములను నడిపించే ; 
సూత్రధారి నంద సుతుడు, 
గోవిందుడు, ఆనంద కిశోరుడు, 
అడుగు దమ్ములందున ;
మన నడకలు సుభద్రములు ;
నిశ్శంకగ కదలండీ ముందుకు ; || 
;
- రాధామనోహర ;-

Saturday, May 27, 2017

క్రిష్ణయ్య కిల కిలలు

మురళీ లోల! కెరలించుమయా కిల కిల ;-
మురళీ లోలా! గాన వినోదీ!
కెరలించుమయా కిల కిలలు ; || 
;
వేణు గాన వినోదీ! 
నీదు వంశీ రవళి ;
మువ్వంపు ఓమ్ కార -
పవన చిత్రణలు ఆయెనయ్యారే!
;
మురళిని రాగము ఊరినంతనే - 
గాలి ఆయెనే గాన వర్ణ చిత్రిత యవనిక ; 
మా - ముగ్ధ మయూరి నాట్య లహరికల -
కెరలించుమయా కిల కిలలన్ ; || 

చిరు గాలి చిత్రముల ఎల్లరి డెందముల ;
తన్మయాలెల్లెడల విస్తరిస్తుండగా 
భక్తుల లాలిత్య భావ సుకుమారముల ;
కెరలించుమయా నీదు కిల కిలలున్ ; ||
;
క్రిష్ణయ్య కిల కిలలు ;

శ్రీరామ్ రామ బోలో

రామ రామ బోలో, శ్రీరామ రామ బోలో,
రామ రామ బోలో, శ్రీరామ రామ బోలో ;  ||

కడలిని అదుపున పెట్టిన వానికి 
;         వందనము ; అభివందనము ; 
దౌష్ట్యము నణచిన మహా ధీరునికి 
;         వందనము ; అభివందనము ;   ||
;
కడు మమతలు, ప్రేమల దర్పణమ్మును ; 
మనుజులకొసగిన మహానుభావుకు 
;         వందనము ; అభివందనము ;   ||
;
కోతి కొమ్మచ్చుల ఆటల ధోరణి  సీమల 
మార్చిన - కువలయ దళ నేత్రునికి 
;         వందనము ; అభివందనము ;   || 
;
ఆటవికులకు కుదురు దనములను నేర్పినట్టి ; 
కమలాయతాక్షునికి 
;         వందనము ; అభివందనము ;   ||
;
వానరములను వందనీయునిగ 
;          మలచిన స్వామికి అభివందనము ; 
హనుమ హృదయ కుటీర నివాసునకు 
;         వందనము ; అభివందనము ;   ||
;
raama raama bOlO, Sreeraama raama bOlO
raama raama bOlO, Sreeraama raama bOlO ; ||
;
***************************************************;
reference ;- Queen Hwang Ok in drama: Kim Soo Ro ;
;
अयोध्या ;- अयोध्या ; अयोध्या ;-
;
] Kim Soo Ro in 48 AD when she arrived from her native India at 16 years old. 
According to the Samguk Yusa, 
she arrived on a boat and married Kim Soo Ro from 
the ancient Indian city/state of Ayuta (야유타국), 
present day city of Ayodhya (아요디아 / अयोध्या ) where she was a princess.
] Ayutthaya Kingdom of Thailand did not exist until 1351 AD, which is even after the Samguk Yusa was written in 1281.
] from Thailand or India, she came a heck of long way! For a young teenage girl to make the long and rough voyage over, to settle in a far and strange land and to marry someone she had never met HAD TO have been not only daunting, but downright scary! She had to have been pretty amazing to capture the love of a foreign king who was a stranger to her. Today, 2000 years later, nearly 4 Million Koreans can trace their ancestry back this young princess. That’s pretty badass in my book!
] we can find Queen Hwang Ok in the following drama: 
Kim Soo Ro ;

 ఌౡ ళ  ఌౡ ళ  ఌౡ ళ  హాయీ ;  ఌౡ ళ  ఌౡ ళ  ఌౡ ళ  హాయీ ; ఌౡ ళ  ఌౡ ళ  ఌౡ ళ  haayee  ;
RAAMAM Sri RAma ; 

Friday, May 26, 2017

పాట మొదటి పల్లవి

భక్తి లీల భజన రసడోలలొ ; 
       ఊగవె హృదయమ మనసారా ;
రాధికా భజన రసడోలల ; 
        ఊగవె హృదయమ మనసారా ;  ||
;
చిలకలన్ని దొరకబుచ్చుకొనెను
తొలు దొలుత - పాట మొదటి పల్లవిని ; 
మైనా పిట్టలు అందుకొనెను
అనుసరించి అను పల్లవి ;  ||
;
క్రిష్ణ చరణముల వాలెను
              మలి చరణములు ;
గీత బోధకుని చరణముల 
           శేష గీత చరణములు;
పద పదమున 'తేనె ఊట -
         -  తొణుకులాట' - మనోహరం ;  || 
;
; - రాధామనోహర ;

కురులలోని మల్లిక happy

మల్లిక, మల్లిక, 
నవ సుగంధ ఇంద్రజాలిక ;   ||
;
ప్రణయ దేవి రాధిక ; 
కురులలోని మల్లిక ; 
పరిమళాల జాలముల ; 
స్థిరపడుట ఆనందము ; 
మల్లికకు - 
మధురమౌ ఆనందము  ;   ||
;
దోబూచి ఆటల ; 
పరిమళాల పంజరముల ; 
మత్తిల్లును పొదరిండ్లు   ;   ||
;
చుట్టు చుట్టు దారులంట ; 
వ్రేపల్లియ మురిసేలా ; 
గోపికల పరుగులాట  ;   ||
;
పల్లె పరిమళాలు చుట్టు ముట్ట ; 
సౌరభాల జాలముల ;
పల్లె - స్వయం బందీ అయి, 
ఇముడునంట, కులుకునంట  ;   ||
======================;
;
mallika, mallika ; 
nawa sugamdha imdrajaalika  ;   ||
;
praNaya dEwi raadhika ; 
urulalOni mallika ; 
mallikaku -
parimaLAla jaalamula ; 
sthirapaDuTa aanamdamu ; 
madhuramau aanamdamu  ;   ||
;
dObuuci ATala ; 
parimaLAla pamjaramula ; 
mattillunu podarimDlu  ;   || 
;
cuTTu cuTTu daarulamTa ; 
wrEpalli murisElaa ; 
gOpikala paruglATa  ;   ||
;
palle parimaLAlu cuTTu muTTa ; 
saurabhaala jaalamula ; 
palle  swayam bamdee ayi, 
imuDunamTa, kulukunamTa  ;   ||
;
-  రాధా మనోహర ;

అన్నానా, అనుకున్నానా!

అన్నానా, అనుకున్నానా, 
అన్నానా, అనుకున్నానా, 
రూపము లేని గాలికి - 
   చక్కని రాగ స్వరూపము 
         ఏర్పడుననుచూ ;  ||
;
తోపులొ ఎండిన పుల్ల దొరికెనట ; 
అది, మురళిగ ఆకృతి దాల్చెనట ;  
వెదురుకె అంతటి భాగ్యాలు ;
వేణుమాధవా! నీ పల్లవాంగుళుల
పిల్లంగ్రోవిగ - 
నను చేయుదువనుకొన్నానా..... ;... ||
;
నీ పల్లవాంగుళుల పిల్లనగ్రోవిగ - 
నన్ను చేయుదువనుకొన్నానా, 
వేణు వినోదీ!
మరీ ఇంత కాపీనము నీకు ;
రాధిక పట్ల, భళి భళి, 
శీతకన్నును వేసినావులే!
;
పన్నగశయనా! 
మాయ నిద్దురను నటియిస్తావు ;
రాధ పట్టుదల నీవెరుగనిదా,
నీ వంశీ రాగము తానౌతుంది ;
తప్పదు, తప్పక - 
    ఇదియే ఎరుక!
       ఇది నీకెరుక!   ;  ||
; ========================'
annaanaa, anukunnaanaa, 
ruupamu lEni gaaliki - 
cakkani raaga swaruupamu 
ErpaDunanucuu ;  ||
;
tOpulo emDina pulla dorikenaTa ; 
adi, muraLiga aakRti daalcenaTa ;  ||  
;
weduruke amtaTi bhaagyaalu ;
wENumaadhawA! nee pallawaamguLula
pillamgrOwiga - 
nanu cEyuduwanukonnaanaa,
maree imta kaapiinamu niiku ;
raadhika paTla ; bhaLi bhaLi, 
SItakannu wEsinaawulE!
pannagaSayanA! 
maaya nidduranu naTiyistaawu ;
raadha paTTudala neeweruganidaa,
nee wamSI raagamu taanautumdi ;
tappadu, tappaka - idiyE eruka!
idi neekeruka!   ;  ||
nee pallawaamguLula pillana grOwiga 
nannu cEyudu anukunnaanaa, wENu winOdI! 
;
- రాగాల పల్లకి ;  jld ksm ;

Tuesday, May 23, 2017

శ్రీరామ రక్ష - చాందినీ

వెన్నెల కడలి ఉప్పొంగినది ; 
మన ముద్దుల రాములు పక పక నవ్వెను ; 
బాల శ్రీరాములు పక పక నవ్వెను ; ||
;
తీపి తీపి పేరు "శ్రీరామ, శ్రీరామ " ; 
బోయ నోటిలోన తిరగ మర గాయెను ; 
అది కాస్త తిరగ మర గాయెను ; ||
;
తిరగబడినా గాని ముదము చేకూర్చేను ; 
అదియె అనువనది , 
అదియె 'శ్రీరామ!' ;
అదియె నామ మహిమ ; 
నీ నామ మహిమ కదరా స్వామి! : || 
;
వాలి, రావణాదులు సైతము, 
కొసను కనుగొన్నారు మాధురిని ;
నీ నామ మాధుర్య దీప్తిని కన్నారు, 
మైమరచి పోయారు కద స్వామి! ; || ; 
;
బాలకునివి - 'చల్లని చాందినీ'
ప్రీతి నీకగుటలో - వింతేమి లేదులే : 
ఎల్ల లోకములకు కారుణ్య రక్షకా! 
నీవె శ్రీరామ రక్ష ;  || =
=======================;
;
wennela kaDali uppomginadi ; 
mana muddula raamulu paka paka nawwenu ; 
baala Sreeraamulu paka paka nawwenu ; 

teepi teepi pEru 
"Sreeraama, Sreeraama " ; 
bOya nOTilOna adi kaasta tiraga 

mara gaayenu 

tiragabaDinaa gaani 
mudamu cEkuurcEnu ; 
అదియె anuwanadi ; 
adiye nee naama mahima 
        kadaraa swaami! :  || 
;
waali, raawaNaadulu saitamu, 
kosanu kanugonnaaru maadhurini ; 
nee naama maadhurya deeptini kannaaru 
maimaraci pOyaaru kada swaami, 

baalakuniwi - callani caamdinii preeti 
neekaguTalO - wimtEmi lEdulE :  
ella lOkamulaku kaaruNya rakshakaa! 
niiwe Sreeraama raksha ;  ||

మణి దీప ప్రభలు

కలనాదమై నీకు కీర్తనమునైతిని ; 
కిలకిలల విరిజల్లు కురిపించరా కృష్ణా! : || 
;
పలు రీతుల నిన్ను వేడుతున్నాను ; 
అలుక కినుకలు వలదురా స్వామి ; 
నీదు కోప, రోషమ్ముల వేడి సెగలు సోకి - 
వాడిన పున్నాగ నయ్యానయా ; || 
;
కసరాకు పొదరిళ్ళ గుబురులందున నక్కి ; 
కిసుకున నవ్వేవు ;
చాటు మాటుగ నక్కి, కిసుక్కున నవ్వేవు ;
నీ నవ్వు, అది ఒకటి చాలురా కన్నా!
నా బ్రతుకున వెలుగులను కురిపించు మణిదివ్వె ;
అనుక్షణము వెలుగులను కురిపించు మణి దివ్వె ; ||  =
- మణి దివ్వె  వెలుగు / మణి దీప ప్రభలు ; 
========================================;

[  Tuesday, April 25, 2017 ;-  పాల సంద్రముకు సాటి ;
 ;- రాధా మనోహర ;

Tuesday, April 25, 2017

పాల సంద్రముకు సాటి

యమునా తీర సైకతము ; 
క్షీర సంద్రముకు సమము కదా ; ||
;
గోపీ వలయం ; రాసక్రీడల రమ్యం ; 
రమణీ మణుల చిత్ర విచిత్ర ఖేలనము ;
మణి హారం - యమునకు రమణీయం ; ||
;
నడుమను ఉన్నది ఎవరమ్మా!? ;;
ఆ నడుమను ఉన్నది ఎవరమ్మా!?
నీలి మరకతము తెగ మెరసేను ; !? ;
ఇంకెవరమ్మా, చెప్పు 
యశోద గారాల పట్టి ; 

పాము చుట్టల పవళింపు సేవల[ nu+am] ;
నందుకొనేటి మహరాజు ; నీరదశ్యాముడు ; 
నంద నందనుడు ; ముద్దుల క్రిష్ణుడు ; 
ఈయనె అమ్మా! జున్ను ప్రసాదము ఈయమ్మా! : ||

; ==================;

yamunaa teera saikatam ; 
ksheeraabdhiki samamu kadaa ;  ;
gOpee walayam ; raasakreeDala ramyam ; 
ramaNI maNula citra wicitra KElanamu ;
maNi haaram yamunaku ramaNIyam ;   ||
;
naDumanu unnadi ewarammA!? ;;
aa naDumanu unnadi ewarammA!?
neeli marakatamu tega merasEnu ; !? ; 

imkewarammaa, ceppu 
yaSOda gaaraala paTTi ; 
paamu cuTTala pawaLimpu sEwala ;
namdukonETi maharaaju ; neeradaSyAmuDu ; 
namda namdanuDu ;muddula krishNuDu ;
Iyane ammaa! junnu prasaadamu IyammA! :  ||   

ధగ ధగ శీతల చంద్రికలు

తళ తళ లాడే పింఛములు ; 
పింఛాలెన్నో,
జమ చేసినది మా రాధమ్మ ; 
వన మయూరితో :  ||
;
ధగ ధగ శీతల చంద్రికలతోటి ; 
           మేలమాడుతూ : 
శీతవెన్నెలను 
  తన కన్నుల భరిణల ; 
      నతి నిపుణతగా - 
        జమ చేసినది మా రాధమ్మ ;   ||
;
మిల మిల జాబిలి నొడిసి పట్టుకుని ;                              
          తన దోసిలిలో ; 
పదిల పరచినది నీ కోసం ;
'ఇదిగో, క్రిష్ణా! వెన్న ముద్ద ' అని 
నీకు చూపుతూ ; పిలుస్తున్నది కద,             
        భలే  కదా - తన నైపుణ్యాలు ; 
చూడవోయి ఇటు ; నవనీత చోరుడా! ;  || 
;
==========================;
;
taLa taLa lADE pimCamulu ; 
pimCAlennO : 
jama cEsinadi maa raadhamma ; 
wana mayuuritO :  ||
;
dhaga dhaga SItala camdrikalatOTi ; 
mElamADutuu : 
wenniyalanu tana kannula bhariNala ; 
nati nipuNatagaa - 
jama cEsinadi maa raadhamma ;   ||
;
mila mila jaabili noDisi paTTukuni ; 
tana dOsililO ; 
padila paracinadi nee kOsam ;
'idigO, krishNA! wenna mudda 
'ani neeku cuuputuu ; 
pilustunnadi kada, BalE kadaa - 

tana naipuNyaalu ; 
cuuDawOyi iTu ; 
nawaneeta cOruDA! ;  || 

గిల్లికజ్జాలు, వైరాలు

రాధ ;-
గిల్లికజ్జాలు, వైరాలు పెట్టుకుని, 
అల్లరిగా ఎక్కడనో దాగున్నాడు , 
గోవిందుడు , మన గోపాల కృష్ణుడు : ||

ఈ రాధకు చూపవమ్మ 
కాస్త కరుణ చూపి, శిఖి పింఛధారిని చూపవమ్మ ; 
వన మయూరి, ఓ కేకీ! నా జీవన కాంతీ! : || 
;
నెమలి జవాబు ;- 
కనుగొన్నాను, వానిని నే కలుసుకున్నాను ; 
వాని జాడలను నీకు చెప్పమంటావా!? 
ఇపుడే నను చెప్పమంటావా!? ; || 
;
రాధ ;- అవశ్యం . సత్వరం . 
;
నెమిలి ;- 
తుంటరి కన్నయ్య ఆనవాళ్ళను ఇవ్వాలంటే ; 
నీకు - ఇవ్వాలంటే - 
పరిదానం, లంచము - ముట్టజెప్పాలి , 
నాకు ముట్టజెప్పాలి , 
గొప్ప దక్షిణలను నాకు - 
నసగకుండ భక్తితోటి - ఇవ్వవలెను, సరేనా!?!
;
రాధ ;- ఏమి కాన్క లివ్వాలో చప్పున చెప్పు!
వన మయూరి ;- 
నా ఈకలు, పింఛాలను - 
పరికరించవలె [tools] నీవు ; 
నెమలీకల తూలికలతో - తిలకములు దిద్దాలి ; 
క్రిష్ణమ్మకి కస్తూరి తిలకములను దిద్దాలి ; 
దిష్ఠి చుక్క అద్దాలి - నా పింఛముతో!
వాని మేను పయిన ; వన్నె బొమ్మలను వేయాలి , 
మకర పత్ర చిత్రలేఖనములను వ్రాయాలి అగణితముగ ; ||
;
రాధ ;- నీ షరతులన్ని తప్పక ; 
నెరవేరుస్తానమ్మా ఓ వయ్యారీ శిఖండమా! 
వైళమె వాని గురుతులను విప్పి చెప్పవమ్మ : || 
;
మయూరి ;-
మిలమిలలాడే నా పింఛాలెన్నిటినో : దారంట వేసాను ; 
కొండ గురుతులు, అవి నీకు దిక్సూచినులు ; 
నెమలీకల శోభలతో - తళ తళ లాడేస్తున్నది , ఆ బాటంతా ; 
ఈ దారిని పట్టుకుని, చకచక నువు నడిస్తేను - 
నీల మేఘ శ్యాముని, మురళీ మోహనుని - 
చిటికెలోన ఇట్టె నువ్వు చేరుతావు బేల రాధికా! 
చేరువ ఔతావు మదన గోపాలుని దివ్య సన్నిధిని ; || 
;
;- గీత రూపకం ;  
===================================;
;
=====================;  
gillikajjaalu, wairaalu peTTukuni, 
allarigaa ekkaDanO dAgunnaaDu , 
gOwimduDu , mana gOpAla kRshNuDu :  ||

 + kaasta karuNa cuupi, cuupawamma ; 

SiKi pimCadhArini O wana kEkI! naa jeewana kaamtee! :  || 

nemali jawaabu ;- 

kanugonnaanu , waanini nE kalusukunnaanu ; 
waani jADalanu neeku ceppamamTAwA!? 
ipuDE nanu ceppamamTAwA!? ; ||
raadha ;- awaSyam . satwaram . 

nemili ;-  tumTari kannayya aanawaaLLanu neeku - 


iwwAlamTE - paridaanam, 

lamcamu - muTTajeppaali ,  
goppa dakshiNalanu naaku - 
nasagakumDa bhaktitOTi iwwawalenu, sarEnA!?! ;
raadha ;- Emi kaan ka liwwaalO cappuna ceppu!

wana mayuuri ;- 

naa iikalu, pimCAlanu - parikarimcawale neewu ; 

nemaliikala tuulikalatO - 

tilakamulu diddaali ; kastuuri tilakamulanu diddaali  ; 
dishThi cukka addaali - naa pimCamutO!
waani mEnu payina ; 
wanne bommalanu wEyaali , 
makara patra citralEKanamulanu 
wraayaali agaNitamuga ; || 

raadha ;- nee sharatulanni tappaka ; 

nerawErustaanammA O wayyaarii SiKamDamA! 
waiLame waani gurutulanu wippi ceppawamma :  ||  

milamilalaaDE nA pimCaalenniTinO : 

daaramTa wEsaanu ; komDa gurutulu ; 
awi neeku diksuucinulu ; 
nemaleekala SOBalatO - 
taLa taLa lADEstunnadi , 
aa baaTamtaa ; 
ii daarini paTTukuni, 
cakacaka nuwu naDistEnu - 
neela mEGa Syaamuni, 
muraLI mOhanuni - 
ciTikelOna iTTe nuwwu cErutaawu 
bEla raadha ; cEruwa autaawu 

madana gOpaaluni diwya sannidhini ;  ||
;
రాధా మనోహర ;  यशोदा कृष्ण ;-

Wednesday, April 12, 2017

కారడవిని అడుగుల జాడలు

రఘు వంశమణి తేజులు 
ఆ మువ్వురివి నడకలు
మార్పులకు నాంది మువ్వల్లు ;  ||
;
ఆ అడుగుల జాడలు 
పరచిన ప్రతి చోట ;           
అడవి పచ్చందనాలు ; 
ఆ మువ్వురూ కలిసి ; అడుగడుగు పద్మాలు ; అడవి పచ్చందనాలు ;   || 
;
లక్ష్మణ సోదరుడు ; 
లభియించె రాములకు ; 
ఎనలేని ప్రేమ ఆ తమ్ముని పైన ; ||
;
సీతమ్మ సరి జోడు ; 
నడిచారు కారడవిలోన ;
వారి అడుగుల జాడలు 
పరచిన ప్రతి చోట ;           
అడవి పచ్చందనాలు ;  || 
;
దండకాణ్యాలు; 
     ప్రకృతీ మాతకు మురిపాల దండలు ;           
రామయ్య అడుగులకు మొక్కులు ముడుపులు ; 
చెప్పవలెనా ఏమి, వెయ్యొక్క అందాలు! :  ||  
;
;************************************;
; -   రామనిధి  ;
'
 అఖిలవనిత - posts 1010 ;

రాధామణి హైరానా

గోవింద మాధవునికి - స్వాగతాలు పలుకుదాము ; 
పదండి, ఆ నది కాళిందీ ఒడ్డు వైపు ; 
అని తొందరతో హైరానా పడుతున్నది పడతి రాధిక ;  || 
;
గిరిని మోసి అలిసినాడు గోవిందుడు ; 
గోవర్ధన గిరినెత్తి, కొన గోటను మోసి మోసి ; 
కడు బడలికతో డస్సినాడు 
మా ముకుంద మురళీధరుడు :  | | 
;
రేపల్లెను కాపాడెను ; 
అతను - లోక శ్రేయస్సుకు కవచము ;
అటూ ఇటూ పరుగులిడుతు ; 
పనులు బెత్తాయిస్తూ తిరుగును రాధామణి ;  ||
;
సన్నాయి మేళాలు, బాజా బజంత్రీలు , 
తాషామరప్పాలు - మిన్నంటే ఘోషలు ; 
శృతి సరిగా చూసుకొనండని ; 
పురమాయిస్తున్నది, 
విధులు పనులు అందరికీ , రమణి రాధిక ;  || 
;
వేణు గాన లోలుని సన్నిధిలోన ; 
వాద్యాలు, సంగీతం - 
లయ నెపుడూ తప్పవులే, 
తెలుసుకోవమ్మా, ఓ రాధమ్మా! || 

పాల చిందులకు సంగీతం

మధురానగరిలొ – 
నగరికి వెడలితి వనితామణులు ;
లలనల నడుముల పాలకుండలు ;  
పెరుగు, తక్రం, పాల చిందులు ; 
పాల తొణుకుల సవ్వడులన్నియు ; 
సరిగమ పదని – సప్త స్వరముల  
          సుభగత్వం వింతగ వింతలు ; 
            వంతులు వంతులు – భళీ భళీ! :  || 
;
క్షీరాంబుధిని కాపురముండి , 
వసుధకు విచ్చేసిన వాడు ; 
మునుపు విష్ణువు ఓయమ్మా! 
పాల కడలి వాసునికి ;
    పాలు అన్నచో ఎంతో ప్రీతి
        సహజమే  ఓయమ్మా! ;     ||   
;
పల్లె పడుచుల శిరసున మోసే –
దుత్తల పాలకు సంగీతమును నేర్పిస్తున్నది ; 
క్రిష్ణ మురళీ రవళి ; అందులకే కద ఓ యమ్మా! 
అది పూర్వ జన్మ స్నేహ బంధముల 
      కలబోతల  ఫలితం- తెలియగ, ఓ యమ్మా!  || 

అన్నానా, అనుకున్నానా !?

అన్నానా, అనుకున్నానా, 
రూపము లేని గాలికి - 
   చక్కని రాగ స్వరూపము 
         ఏర్పడుననుచూ ;  ||
;
తోపులొ ఎండిన పుల్ల దొరికెనట ; 
అది, మురళిగ ఆకృతి దాల్చెనట ;  
వెదురుకె అంతటి భాగ్యాలు ;
వేణుమాధవా! 
నీ పల్లవాంగుళుల -  పిల్లంగ్రోవిగ -
    నను చేయుదువనుకొన్నానా..... ;... ||
;
నీ పల్లవాంగుళుల పిల్లనగ్రోవిగ - 
నన్ను చేయుదువనుకొన్నానా, వేణు వినోదీ!
మరీ ఇంత కాపీనము నీకు ;
రాధిక పట్ల, భళి భళి, 
శీతకన్నును వేసినావులే!
;
పన్నగశయనా! మాయ నిద్దురను నటియిస్తావు ;
రాధ పట్టుదల నీవెరుగనిదా,
నీ వంశీ రాగము తానౌతుంది ;
తప్పదు, తప్పక - 
    ఇదియే ఎరుక!
       ఇది నీకెరుక!   ;  ||
;
;========================== =;
;
annaanaa, anukunnaanaa, 
ruupamu lEni gaaliki - 
cakkani raaga swaruupamu 
             ErpaDunanucuu ;  ||
;
tOpulo emDina pulla dorikenaTa ; 
adi, muraLiga aakRti daalcenaTa ;  ||  
;
weduruke amtaTi bhaagyaalu ;
wENumaadhawA! 
      nee pallawaamguLula
pillamgrOwiga - 
     nanu cEyuduwanukonnaanaa,
maree imta kaapiinamu niiku ;
raadhika paTla ; bhaLi bhaLi, 
SItakannu wEsinaawulE!
pannagaSayanA! 
       maaya nidduranu naTiyistaawu ;
raadha paTTudala neeweruganidaa,
nee wamSI raagamu taanautumdi ;
tappadu, tappaka - idiyE eruka!
idi neekeruka!   ;  ||
;

Tuesday, March 7, 2017

మేలైన బాట

చేమంతి, గులాబీ, మల్లిక ; 
వసుధ ఆయె నేడు 
  అందాలకు వేదిక. 

మోదమ్ములకు వసుంధర. 
వేసెను ఆమోద ముద్ర ; 
ప్రసూనముల వికాసములు. 
ప్రకృతి సంతోష ఘంటిక. 

గాలి స్వచ్ఛతకు బాసట. 
చిరుగాలి జీవులకు ఊరట ; 
పరిమళాల మేళాలతొ ;
జగమంతా కళ కళ

శాంతి,సంతోషములకు
తలమానికము తరువులు .
పచ్చ దనములు సదా
విలసిల్ల వలెను “ ఇల”పైన
సకల లోక శ్రేయస్సు బాట – కిదే
ఇదే మంచి మాట ;  
సదా ఇదే మేలు బాట  
&

జాబిల్లి బాల పత్రిక గీతాలు 
 April 6, 2010   2 Comments
రచన : కాదంబరి పిదూరి   చేమంతి, గులాబీ, మల్లిక 

ఇందుబింబ, సినీవాలి

చందమామ, చందమామ! 
ఎల్లరికీ మేనమామ ;

శశిధరుడు , తారాపతి ;
ఇందుబింబము,
ఇంకా ......... 
రాకేందుడు, సినీవాలి .... 
ఇన్ని పేర్లు నీకున్నవి ;    ||  
ఈశుని సిగలోన  
ఇంచక్కా- 
దూరినట్టి మేటివి!; 

ఐనా - 
ఇసుమంత గీర లేని వాడివిలే!! :  
;
రాత్రి అంటే భయం, fear ;
అమావాస్య కారు నలుపు ;
అందరికీ భీతి గొలుపు ;  ||
;
చిమ్మచీకటి ఐనా ; 
చల్లనైన వెన్నెలను ; 
వరముగా ఇస్తావు ;  ||                                                                              ;
కటిక చీకటి పైన ; 
అలుక పూనవు నీవు ;
నిశి రేయికి శీతలమౌ
జ్యోత్స్నలను ఒసగుతావు;  || 

=====================;

కవిత - 4 
camdamaama, camdamaama! 
ellarikee mEnamaama ;

SaSidharuDu , taaraapati ;
indubimbami,
inkaa ... rakendudu, sineewaali ;
inni perlu neekunnawi ;  ||
;
ISuni sigalO imcakkaa
duurinaTTi mETiwi!;
ainaa isumamta geera lEni wADiwi! :  ||

raatri amTE Bayam, #fear #;
amaawaasya kaaru nalupu ;
amdarikii bheeti golupu ;  ||
cimmaceekaTi ainaa ; 
callanaina wennelanu ; 
waramugaa istaawu ;  ||

kaTika ceekaTi paina ; 
aluka puunawu neewu ;
niSi rEyiki SItalamau

jyOtsnalanu osagutaawu;  || 
;
 జాబిల్లి బాల పత్రిక గీతాలు ;-  
పిల్లల పాటలు - writers ; LINK ;-

జాబిల్లి భరోసా

నెలవంకా! నీ వెన్నెల నవ్వులను ;
భరోసాగ ఇస్తూనే ఉన్నావు ; 
అందుకే జాబిల్లీ!
ఎల్లపుడూ నీకు మా ఎనలేని ప్రశంసలు ;
ఆబాలగోపాలం కీర్తించును నిను సదా!
చల్లనీ వేళలకు నీవేగా భరోసా ;  ||
;
-  కవిత - 3 
====================;

kawita - 3 ;-

nelawamkaa! nee wennela nawwulanu ;
bharOsaaga istuunE unnaawu ; 
amdukE jaabillI!
ellapuDU neeku maa enalEni praSamsalu ;
aabaalagOpaalam keertimcunu ninu sadA!
callanee wELalaku neewEgaa bharOsaa ;  ||

*********************;
బతుకమ్మ దీవెనలు ;-  
     actober 29, 2010   3 Comments ;- రచన; Anil Piduri 
ఇంతులూ, పిల్లలూ, ముద్దరాళ్ళు బంగారు కలశాల – 
భమిడి పళ్ళాలలో బతుకమ్మ పూ మేడలను కట్టి తెచ్చేరు 
దసరాకు సంబరం పిలుపు పేరంటం
;
మేలైన బాట ;-  April 6, 2010   2 Comments ;- 
రచన : కాదంబరి పిదూరి ;-
చేమంతి, గులాబీ, మల్లిక 
వసుధ ఆయె నేడు 
అందాలకు వేదిక 
మోదమ్ములకు వసుంధర 
వేసెను ఆమోద ముద్ర;
&
Labels: జాబిల్లి, బాల కవితా గీతములు, మా రచనల పట్టిక ;-
 జాబిల్లి బాల పత్రిక గీతాలు ;-